Resistensforebyggelse

Hjælp

Herbiciders biokemiske virkemekanismer kaldes også MOA, hvilket refererer til den engelske betegnelse: Mode of action. Resistens i ukrudt mod forskellige herbicider kan optræde på 2 principielt forskellige måder: