Nyt, 19. januar, 2023

 

I værtøjet 'Virkemkekanismer'

Slettede produkter

Indlagte produkter

Produkt priser er opdateret

Nyt, 7. juli 2021

Slettede produkter

 

Indlagte produkter

 

Ændrede anvendelser

Som følge af især ændrede godkendelser har flg. produkter fået ændret anvendelse i form af kombinationer af produkt, afgrøde, afgrødeudviklingstrin og højst tilladte doser:

 

Ændrede regnemetoder

Produkt priser er opdateret

 

Nyt, 26. januar 2021


Kommende ændringer


Bekæmpelsesmuligheder for spildplanter af spinat

Justering af bekæmpelsesmuligheder for Ager-padderokke, Ager-snerle, Krumhals, Liden nælde, Alm. røllike og Enårig rapgræs

 

Nyt, 19. marts 2020


Nyt originalt produkt


Udgåede produkter

 

Nyt, 13. august, 2019


Nyt originalt produkt

 

Nyt, 22. marts 2019


Nye originale produkter


Nye kopi produkter


Udgåede produkter


Priser på produkter er opdateret

Ny resistent type af en ukrudtsart

 

Nyt, 16. oktober 2018


Ændrede anvendelser

 

Nyt, 28. september 2018


Nye produkter


Slettede produkter


Justerede dosis-respons beregninger

 

Nyt, 25. april 2018


Retning af fejl

 

Nyt, 18. april 2018

 

Nye 4-vejs blandinger til vintersæd pga. manglende efterårsbehandling i 2017

 

 

Nyt, 5. februar 2018


Nye herbicider


Slettede herbicider


Priser:

 

Nyt, 11. oktober 2017


Nyt herbicid


Slettede herbicider

 

Nyt, 25. april 2017


Ny funktionalitet:


Følgende herbicid produkter - som indeholder nye aktivstoffer eller kendte aktivstoffer i nye koncentrationer - er indlagt:


Følgende herbicid produkter - som er identiske med og derfor alternativer til originale herbicid produkter - er indlagt:


Følgende anvendelsesmuligheder er ændret:


Priser:

 

Nyt, 29. juni 2016

 

 

Nyt, 9. juni 2016