Datapolitik

Persondatapolitik i IPM Consult

Senest opdateret: 31. maj 2018

Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig, som registreret, om IPM Consults behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:
IPM Consult ApS
Hovedgaden 32
4295 Stenlille
CVR-nr. 35855211

Hvilke oplysninger indsamler IPM Consult?

IPM Consult indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, afhænger af konteksten af dine interaktioner med os. Nogle af disse personoplysninger er obligatoriske for oprettelse og administration af dit abonnement på IPMwise og kræver som sådan ikke et eksplicit samtykke. Vi indsamler ikke derudover personlige oplysninger om dig uden dit udtrykkelige samtykke hertil.

IPM Consult indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig, uden dit særskilte samtykke. Det betyder, at du ikke kan indgå eller opretholde et abonnement på IPMwise, uden at afgive disse personlige oplysninger:

IPM Consult indsamler og behandler via 3. part desuden fuldt anonymiserede oplysninger om din færden på IPMwise, herunder hvilke sider du besøger, og hvordan du klikker rundt.

Hvad bruger IPM Consult dine personoplysninger til?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit abonnement og til at give dig værdi ved at vi bliver i stand til at levere bedre brugeroplevelser. Vi bruger blandt andet dine data, når vi skal genkende dig som bruger i IPMwise og når du skal genfinde data, som du tidligere har indtastet.

Vi beder om dit CVR-nummer som en unik identifikator for at kunne sammenholde dit abonnement med dine evt. eksisterende abonnementer hos Datalogisk, som er vores landbrugsfaglige samarbejdspartner.

Derudover bruger vi dine oplysninger til at identificere vores abonnenters behov i forhold til vores produkter

Hvem videregiver IPM Consult dine oplysninger til?

IPM Consult videregiver dine personoplysninger til Datalogisk A/S, som er ansvarlig for support og fakturering på IPMwise. IPM Consult udsender ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du enten udtrykkeligt samtykker hertil, det er til brug for opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem dig og IPM Consult, IPM Consult er retligt forpligtet hertil, eller såfremt det er af hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Typisk vil videregivelse ske til revisionsfirmaer, advokatfirmaer eller pengeinstitutter. Det kan eksempelvis ske ved inkasso-sager.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun dig selv og kontraktansatte medarbejdere i IPM Consult og Datalogisk, har adgang til dine personoplysninger.

Der hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, opbevares dine data i krypteret form.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte IPM Consult via adressen mail@ipmconsult.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække et afgivet særskilt samtykke tilbage.

Ret til at klage

Hvis du mener, at IPM Consult har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du vælge at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller på mail til dt@datatilsynet.dk.