Blanding

Dette kan du med værktøjet, Blanding

Værktøjet, Blanding giver dig mulighed for at sammensætte dine egne lovlige blandinger med op til 4 herbicider i et blandingsforhold (doser/ha), som du selv bestemmer.

Værktøjet kan give dig et overblik over hvilke ukrudtsarter, som blandingen er effektiv over for, hvor stor effekten er af blandingen og de enkelte herbiciders bidrag til effekten.

Der er også mulighed for at se hvilke effektkrav, der anbefales mod forskellige ukrudtsarter i forskellige tætheder.

Værktøjet kan f.eks. bruges til at opnå en uafhængig vurdering af blandinger effekt, som du har fået anbefalet fra andre sider. Det kan også bruges til at finindstille blandinger til netop dine forhold, ønsker og ukrudtsbestande og til at give hjælp til at få udnyttet restlagre af herbicidprodukter på hensigtsmæssige måder.