Overblik

Dette kan du med værktøjet, Overblik

Ved at konsultere værktøjet kan du danne dig et overblik over, hvilke herbicider eller metoder, der kan anvendes i en bestemt afgrøde i løbet af en hel vækstsæson. Med værktøjet kan du bl.a.:

Med Overblik kan du også få yderligere inspiration, når værktøjet Konsultation ikke kan finde løsninger mod en aktuel bestand af ukrudt, f.eks. på andre BBCH udviklingstrin af afgrøden.