Fremtidens værtøj

IPMwise er et 4. generations beslutningsstøtteværktøj til målrettet og præcis ukrudtsbekæmpelse. Værktøjet bygger på resultatet af dansk forskning gennem 6 årtier og er udviklet af IPM Consult, som ejes af Ole Mission Bøjer og Per Rydahl. IPM Consult blev stiftet i 2014.

State-of-the-art
Den praktiske erfaring med herbicider, udvikling, beslutningsstøtte og tilsvarende systemer til bekæmpelse af ukrudt i sammenlagt mere end 40 år på Aarhus Universitet har gjort det muligt at udvikle et helt nyt værktøj, som sætter standarden for hvad den slags systemer skal kunne. Med andre ord kan IPMwise betegnes som værende state-of-the-art på området.

Brugerne i centrum
Udgangspunktet er landmændenes og konsulenternes behov og deres aktuelle udfordringer. Ud fra analyser af disse behov, er der udviklet et koncept, som tilgodeser både behov og udfordringer. Helt fra begyndelsen var formålet at udvikle et uundværligt og moderne værktøj. Derfor er der indbygget en meget høj grad af fleksibilitet både udadtil overfor brugeren men også indadtil i den bagvedliggende struktur, som sammen med effektiv kode giver en meget høj performance.

Rustet til fremtiden
IPMwise tager højde for tidens udfordringer som f.eks.den øgede risiko for udvikling af resistens mod herbicider og stadigt færre markedsførte herbicider. Dette er en af grundene til at IPMwise er godt rustet til fremtiden og de krav og behov, der måtte opstå.

Høj sikkerhed
Udviklingen af IPMwise stod på fra 2014 og frem til den første officielle udgave, som blev lanceret i sprøjtesæsonen 2016. I december 2015 var det første proof-of-concept klar, og siden marts 2016 er der arbejdet intensivt med analyser af data fra både officielle kilder og agro-kemiske firmaer for at blive klar til lanceringen. Et målene var at IPMwise kunne tages direkte i brug uden forudgående afprøvning i marken. Derfor er beregningerne fra IPMwise lidt til den sikre side sammenlignet med metoder som tidligere er anvendt.

Effektiv interaktion
IPM Consult deltager i samarbejdsprojekter om automatiseret registrering af ukrudt og integration med markstyringssoftware, som skal resultere i en mere effektiv interaktion med IPMwise til gavn for brugerne. IPM Consult fokuserer konstant på nytteværdien af IPMwise og på at udvikle nye værktøjer til at forbedre produktiviteten hos slutbrugerne.

Salgssamarbejde
I foråret 2016 indgik Datalogisk og IPM Consult et strategisk samarbejde, som i første omgang indebærer salg af IPMWise. Der er planer om at udvide og intensivere samarbejdet med Datalogisk i de kommende år.