Kun i IPMwise

Med værktøjerne i IPMwise kan du få hjælp til både planlægning og gennemførelse af ukrudtsbekæmpelse i din mark. Du kan også fordybe dig i forhold, som påvirker bekæmpelsesbehov og bekæmpelsesmuligheder. Hvis der i en konkret mark ikke kan anvises forslag til direkte bekæmpelse, tilbydes i stedet andre former for hjælp, f.eks. Overblik over muligheder på tidligere og senere afgrødeudviklingstrin og ultimativt gives anvisninger på justering af sædskiftet.

Unikke muligheder i IPMwise

Her kan du:

Andre muligheder (ikke unikke)

Her kan du: