Skidt nyt for ukrudt

Med IPMwise får danske planteavlere adgang til et nyt online værktøj, som kan reducere anvendelsen af ukrudtsmidler. Det vurderes, at IPMwise kan bidrage til at reducere udgifter til herbicider med omkring 20-40% i forskellige afgrøder. Samtidig overholdes lovkrav, og yderligere udvikling af herbicidresistens forebygges. Mekanisk bekæmpelse anvises i udvalgte afgrøder, hvor herbicidbehandling er vanskelig og/eller omkostningstung.

Tidens udfordringer
Her og nu er der særligt tre forhold, der skal tages bestik af i forbindelse med konventionel bekæmpelse af ukrudt:

Det nyudviklede online værktøj, IPMwise, tilbyder beslutningsstøtte til ukrudtsbekæmpelse. Hermed er planteavleren godt rustet til at håndtere både nutidens og fremtidens problemer med ukrudt i afgrøder.

Unikke muligheder
Som noget unikt i IPMwise kan du bruge egne forudsætninger som grundlag for løsningsforslag. Eksempelvis kan du:

IPMwise kan anvendes fra alle IT enheder med en internetforbindelse (PC, tablet og mobiltelefon) og i de fleste browsere (Internet Explorer, Crome, Safari) - også ude i marken.

Strategisk samarbejde
I foråret 2016 indgik Datalogisk og IPM Consult et strategisk samarbejde, som i første omgang indebærer salg af IPMwise. I de kommende år vil samarbejdet blive udvidet og intensiveret.

IPM Consult og Datalogisk er et godt match, idet virksomhederne komplementerer hinanden med produkter, kompetencer og muligheder for at nå ud til kunderne.

Kunden i centrum
Moderne IT kan bidrage på både landmands og planteavlskonsulenters økonomiske bundlinje og hjælpe med at give forskellige former for overblik. Der holdes fokus på behov hos de primære målgrupper (studerende, landmænd og planteavlskonsulenter), herunder behov for smidige og rationelle arbejdsgange.

Det er baggrunden for, at Datalogisk og IPM Consult nu arbejder sammen, hvor Datalogisk tilføjer et state-of-the-art værktøj til produktporteføljen, og IPM Consult forbinder sig med vel etablerede produkter og salgskanaler.

Brugerflader i IPMwise er testet af udvalgte landmænd og specialister, med henblik på at være umiddelbart forståelige og anvendelige - også når der er travlt i marken.

På sigt vil IPMwise blive integreret med Næsgaard MARK programmet, som er mange landmænds fortrukne markplanlægningsværktøj.

Om IPM Consult
IPM Consult ApS blev stiftet i 2014 af Per Rydahl og Ole Mission Bøjer. Begge har en fortid på Aarhus Universitet (AU) inden for agroøkologi. IPM Consult samarbejder også med andre, både danske og udenlandske universiteter, om innovation i ukrudtbekæmpelsen. Kontakt: Per Rydahl, mail@ipmconsult.dk

Om Datalogisk
Datalogisk A/S startede i 1987 med salg af PC’ere til landmænd. Herefter begyndte virksomheden at udvikle online driftsledelsesprogrammer til planteavlere og deres konsulenter. I dag er firmaet kendt for produkterne Næsgaard MARK, Næsgaard Markkort, Næsgaard TID og Næsgaard Mobile. Kontakt: Birger Hartmann, mail@datalogisk.dk