Nyt, 26. januar 2021Kommende ændringer


Bekæmpelsesmuligheder for spildplanter af spinat

Justering af bekæmpelsesmuligheder for Ager-padderokke, Ager-snerle, Krumhals, Liden nælde, Alm. røllike og Enårig rapgræs


Nyt, 19. marts 2020


Nyt originalt produkt


Udgåede produkter


Nyt, 13. august, 2019


Nyt originalt produkt


Nyt, 22. marts 2019


Nye originale produkter


Nye kopi produkter


Udgåede produkter


Priser på produkter er opdateret

Ny resistent type af en ukrudtsart


Nyt, 16. oktober 2018


Ændrede anvendelser


Nyt, 28. september 2018


Nye produkter


Slettede produkter


Justerede dosis-respons beregninger


Nyt, 25. april 2018


Retning af fejl


Nyt, 18. april 2018


Nye 4-vejs blandinger til vintersæd pga. manglende efterårsbehandling i 2017Nyt, 5. februar 2018


Nye herbicider


Slettede herbicider


Priser:


Nyt, 11. oktober 2017


Nyt herbicid


Slettede herbicider


Nyt, 25. april 2017


Ny funktionalitet:


Følgende herbicid produkter - som indeholder nye aktivstoffer eller kendte aktivstoffer i nye koncentrationer - er indlagt:


Følgende herbicid produkter - som er identiske med og derfor alternativer til originale herbicid produkter - er indlagt:


Følgende anvendelsesmuligheder er ændret:


Priser:


Nyt, 29. juni 2016Nyt, 9. juni 2016